Klimatsmart vård

Övriga tjänster

Bricon har projekterat en 33 000 kvadratmeter stor psykiatribyggnad i Umeå, som blir väldigt energieffektiv med hjälp av borrhål för bergvärme, solceller och solfångare. Solcellsanläggningen består av cirka 1 000 solceller och ungefär lika många solfångare för värme. Bricon är beställarstöd även i byggskedet för att säkerställa att entreprenaden blir rätt utförd.

Psykiatribyggnaden på Umeå Universitetssjukhus samlar all psykiatrisk vård inom Region Västerbotten och kommer bland annat att ha öppna avdelningar, psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Byggnaden kommer även att ha häkte och tillnyktringsenhet.

Ort: Umeå
Uppdragsgivare: Region Västerbotten
Kontakt: Johan Rönnblom, Magnus Åkerlind

Publicerad den 16 december 2019