Nyhamnen

Riskhänsyn i samhällsplanering

Stadsbyggnadskontoret i Malmö har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till översiktsplan för Nyhamnen. En ny stadsdel med bostäder, näringsliv, kultur och med fokus på kontakten till vatten skall byggas i centrala Malmö. Planområdet är beläget nära rangerbangården i Malmö. Bricon har assisterat kommunen med riskutredningar för att visa riskhänsyn i samhällsplaneringen.

Ort: Malmö
Uppdragsgivare: Malmö Stad
Kontakt: Lovisa Persson Segell

Publicerad den 18 december 2019