Olycksövningar

Övriga uppdrag

Rangerbangårdar är så kallade farliga verksamheter. Detta ställer krav på att bangårdarna måste öva på sin beredskap. I Trelleborg, Malmö, Helsingborg, Sävenäs, Hallsberg, Borlänge och Gävle har Bricon agerat övningsledare för att värdera och bedöma beredskapen vid utsläpp av farliga ämnen. Vid övningarna har lokal räddningstjänst, ambulans, trafikcentral och andra aktörer på bangårdarna deltagit.

Ort: Nationellt
Uppdragsgivare: Trafikverket
Kontakt: Henrik Östlund

Publicerad den 18 december 2019