Ostlänken

Säkerhet i tunnlar

Ostlänken är ett samhällsbyggnadsprojekt som ska förbättra tågkommunikationen genom en dubbelspårig järnväg från Linköping till Stockholm. De nya spåren innebär att dagens kapacitetsbrist minskar och att en robustare stambana byggs. Bricon har i samarbete med Sweco arbetat med sträckningen mellan Järna och Linköping.

Ort: Järna till Linköping
Uppdragsgivare: Sweco
Kontakt: Magnus Åkerlind

Publicerad den 16 december 2019