Skissernas museum

Byggnadstekniskt brandskydd

Skissernas museum har världens största samling av skisser, modeller och förlagor till offentlig konst. Museet består av sex länkade byggnader som uppförts i olika perioder. Bricon ansvarade för brandskyddet i samband med den senaste tillbyggnaden. Museet utsågs till årets museum 2019 och vann Kasper Salin-priset 2017. Tillbyggnaden avsåg en ny reception och restaurang samt en invändig ljusgård som konverterades till en utställningssal.

Ort: Lund
Uppdragsgivare: Elding Oscarson
Kontakt: David Tonegran

Publicerad den 18 december 2019