Slussen

Säkerhet i tunnlar

Slussen på Södermalm i Stockholm är en viktig knutpunkt i kollektivtrafiken. Efter 80 år är den utsliten och behöver rivas och byggas upp från grunden. Projektet inkluderar ny vägtunnel vid Stadsgårdsleden, ny bro mellan gamla stan och södermalm, nya byggnader för handel och service samt en gemensam logistiklösning för tunnelbana, pendeltåg, och bussar. Bricon hjälper Tyréns med detta omfattande och komplexa projekt.

Ort: Stockholm
Uppdragsgivare: Tyréns
Kontakt: David Tonegran

Publicerad den 18 december 2019