Utbildning

Övriga uppdrag

Sandö är en av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps utbildningsorter. På skolan erbjuds bland annat utbildningar inom skydd mot olyckor, räddningsinsatser och för räddningsledare och tillsynsförrättare. Andreas Häggkvist från Bricon har bland annat undervisat tillsynsförrättare inom lagar och regler, mandat och ansvarsfördelningar när myndigheter och privata aktörer arbetar med brandskydd.

Ort: Sandö
Uppdragsgivare: MSB
Kontakt: Andreas Häggkvist

Publicerad den 18 december 2019