Väven

Byggnadstekniskt brandskydd

Väven är Umeås nya plattform för kultur och upplevelser. I byggnaden finns bland annat bibliotek, museum och filmsalar. Många av lokalerna kan lånas av allmänheten. På torget som sammanbygger den ny byggnaden med befintliga byggnader finns restauranger och festsalar. Byggnaden är ritad av White Arkitekter och Norska Snøhetta, som även designat operahuset i Oslo.

Ort: Umeå
Uppdragsgivare: Balticgruppen Bygg AB
Kontakt: Henrik Östlund

Publicerad den 17 december 2019