Louise Lund

Brandingenjör
Civilingenjör riskhantering

Louise Lund har arbetat som brandkonsult sedan 2015 och arbetar med brandskyddsprojektering vid såväl om-, ny- och tillbyggnader samt analytisk dimensionering.

I korthet
Startade på Bricon: 2019.
Placering: Malmö.
Utbildning: Brandingenjör och civilingenjör i riskhantering, Lunds tekniska högskola.

Kontakt
Louise Lund
070-257 99 53