Mattias Möller

Brandkonsult

Mattias Möller har arbetat som brandkonsult sedan 2017. Han arbetar med brandskyddsprojektering med förenklad dimensionering vid ny-, om- och tillbyggnader men även med analytisk dimensionering av fläktar-i-drift. Mattias är placerad på Bricons Umeåkontor.

I korthet
Startade på Bricon: 2017.
Placering: Umeå.
Utbildning: Brandingenjör, Luleå tekniska universitet.

Kontakt
Mattias Möller
070-660 09 61