20160414 BIV

BIV-konferens i Luleå

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV) arbetar för att genom vetenskapliga metoder säkerställa att vi får ett bra brandskydd. Föreningen samlar en stor del av yrkesverksamma ingenjörer inom brandskyddsområdet i Sverige och en viktig del är att säkerställa kunskapsutbyte mellan olika yrkeskategorier.

I samarbete med Luleå tekniska universitet anordnade BIV i förra veckan en konferens på temat samverkan och erfarenhetsutbyte i allt från forskningen till praktiskt brandskydd och förvaltande av brandskydd. Bricon närvarade på konferensen genom Johan Rönnblom och Johan Lindbom för att få en inblick i andra yrkeskategoriers problematik och erfarenheter. Johan Lindbom är även sedan tre år tillbaka medlem i föreningens styrelse där han fungerar som kassör.

Publicerad den 14 april 2016

Nyhetsarkiv

Visar 1-10 av 159