Bricon hjälper Boverket

Johan Lindbom på Bricon kommer att vara tjänstledig från och med september och utöver hösten för att arbeta på Boverket.

Boverket är en statlig myndighet som arbetar med frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende. Myndigheten har regeringens uppdrag att leda arbetet med ett hållbart samhällsbyggande till nytta för medborgarna. Under hösten kommer Johan bland annat att arbeta med:

  • myndighetens arbete med att utveckla brandskyddskraven i Boverkets byggregler
  • frågor om brandskydd/vägledning
  • projektuppdrag, t.ex. regeringsuppdrag

Vi på Bricon önskar Johan lycka till och välkomnar honom tillbaka till sin ordinarie tjänst som brand- och riskkonsult i januari 2018.

Publicerad den 14 augusti 2017

Nyhetsarkiv

Visar 1-10 av 159