Bricon växer i Lund

Vi hälsar Ida Dahlstrand välkommen till Bricon och vårt kontor i Lund.

Ida är i slutfasen av sin utbildning till Brandingenjör och Civilingenjör i Riskhantering vid Lunds Tekniska Högskola. De första veckorna på Bricon kommer hon parallellt läsa färdigt sin sista kurs på utbildningen innan hon börjar arbeta hos oss på fulltid.

Ida skrev sitt examensarbete om dynamiska utrymningssystem och om hur dessa påverkar den uppfattade risken hos utrymmande personer jämfört med statiska utrymningssystem. Detta undersöktes genom att genomföra utrymningsförsök i Virtual Reality. Det dynamiska utrymningssystemet innefattade gröna och röda blinkande lampor. Slutsatser som drogs i arbetet var att den uppfattade risken skiljer sig mellan användningen av utrymningssystemen samt att vägledningen som ges vid dynamiska utrymningssystem inte är fulländad än.

Varmt välkommen till oss Ida!

Publicerad den 13 februari 2017

Nyhetsarkiv

Visar 1-10 av 159