20160413 Montreal

ISTSS 2016 – Tunnel Safety

Henrik Östlund och Johan Lindbom hos Bricon närvarade på konferensen International Symposium on Tunnel Safety and Security (ISTSS) som hölls för sjunde gången, denna gång i Montreal, Kanada. Under konferensen presenterades den senaste forskningen, kunskapen och erfarenheterna kring tunnelsäkerhet. Ämnen som avhandlades var allt från spridning av spill vid olika lutningar på vägbanan till erfarenheter från tunnelbränder.

För oss på Bricon är det viktigt att delta i detta och liknande sammanhang för att kunna ta del av den senaste kunskapen och kunna omsätta denna till praktik i de projekt vi deltar i. För tillfället är vi involverade i tunnelprojekten Ostlänken samt Västragötalandsbanan där vi jobbar som underkonsult till Sweco.

Publicerad den 1 april 2016

Nyhetsarkiv

Visar 1-10 av 159