Riskanalys och övningsledning på rangerbangårdar

I mars månad vann Bricon Trafikverkets upphandling för konsultuppdrag gällande riskanalyser och övningar på rangerbangårdar. Bangårdarna klassas som farlig verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, vilket innebär att anläggningsägaren bland annat är skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador på människor och miljö. Den som utövar verksamheten är också skyldig att analysera riskerna för sådana olyckor.

Vi på Bricon är stolta över att kunna erbjuda kompetens både inom riskanalys, krisberedskap och nödlägesplanering. Uppdraget omfattar åtta bangårdar runt om i Sverige från Trelleborg till Gävle och innebär arbete med nya och uppdaterade riskanalyser samt planering, genomförande och ledning av fullskaleövningar av befintliga nödlägesplaner.

Bricon tackar för förtroendet och kommer att påbörja arbetet under april månad. Uppdraget sträcker sig fram till slutet av 2019.

Publicerad den 3 april 2017

Nyhetsarkiv

Visar 1-10 av 159