20141128

Bricon omvalda i BIVs styrelse

Bricon omvalda i BIVs styrelse

I samband med konferensen Brandskydd 2014 hade BIV, Föreningen för Brandteknisk Ingenjörsvetenskap, årsmöte. Bricons Johan Lindbom blev glädjande omvald i styrelsen och har därmed fortsatt förtroende från medlemmarna att bidra till föreningens viktiga arbete för den brandtekniska utvecklingen.

Vi gratulerar Johan till det fortsatta förtroendet. Mer information om BIV återfinns på nedanstående länk.

Föreningen för Brandteknisk Ingenjörsvetenskap